fbpx
×

ÖĞRENCİ HAKLARI


 • Kendisini bütünün önemli bir parçası görüp, bu bütünün özellikleri çerçevesinde düşüncelerini, insan haklarına saygılı biçimde özgürce ifade etmek.
 • Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından yararlanmak.
 • Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmek.
 • Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek.
 • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkına sahip olmak.

OKULA GİRİŞ


 • Ders saatleri boyunca özel araçlar kampüse giremezler.
 • Veliler, çocuklarını belirlenen öğrenci indirme noktalarına bırakırlar.
 • Geç kalan öğrenciler müdür yardımcısına mazeretlerini bildirerek geç kağıdı alırlar ve sınıflarına girerler.
 • Velisi tarafından okula bırakılan öğrencilerin de okul başlama saatinde sınıfta bulunmaları gerekir.
 • Okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencinin, velisi ile işbirliği yapılarak okula zamanında gelmesi sağlanır.

ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI


 • Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak, okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara uyar ve gereğini yerine getirir.
 • Verilen sorumluluk ve görevleri titizlikle ve dikkatle zamanında yerine getirir.
 • Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.
 • Olumlu davranışları ile örnek olur, hiçbir şekilde kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz.
 • Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve işbirliğine açık olmanın gereğine inanır, bu özellikleri kazanmak için çaba gösterir.
 • Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
 • Eğitim ve öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyar.
 • Okul tarafından verilen duyum ve belgeleri belirlenen süre içerisinde velisine ulaştırır.

KILIK- KIYAFET


 • Öğrencilerin okula, okul formalarıyla, temiz ve düzenli olarak gelmeleri beklenir.
 • Okul forması bütünlüğünü bozan değişik giysilerin, takı ve aksesuarların kullanımına izin verilmez.
 • Erkek öğrencilerin saçlarının bakımlı olması beklenir.
 • Uzun saçlı kız öğrencilerin saçlarını toplamaları beklenir.
 • Öğrencilerin saçlarını boyamalarına ve saç renklerini açmalarına izin verilmez.
 • Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve ailesine aittir.
 • İsim işlenmemiş kıyafetler bulunduğunda, bunlar bir ay kayıp eşya odalarında saklanacaktır. Her dönemin sonunda sahibi tarafından teslim alınmamış eşyalar, ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır.

BAYRAK TÖRENLERİ


 • Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesi için; Bayrak Kanunu ve Tüzüğü gereğince bayrak törenlerine katılım esastır.
 • Törende hazır bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin tören gereklerini yerine getirmesi beklenir.
 • Öğrencilerin bayrak törenine katılmadan okuldan ayrılmalarına izin verilmez.
 • Öğrencilerin, bayrak törenlerinde tören yönetmeliğine uygun davranmaları beklenir.

DERSE GEÇ KALMA


 • Öğrencilerden ders zili çaldığında sınıfta hazır bulunmaları beklenir.
 • İlk derse geç kalan öğrencilerin derse kabulü, müdür yardımcısından alacakları geç kağıdı ile yapılır.
 • Revirde ya da PDR servisinde bulundukları için derse geç kalan öğrenciler, bu birimlerden aldıkları "Derse Kabul Belgesi" ile derse girer.
 • Öğrenciler çeşitli nedenlerle (su içme, tuvalete gitme, oyun oynama, zili duymama vb.) derse geç gelmeyi alışkanlık haline getirmemelidir.
 • Ara derslerde geç kalan öğrenci yarım gün devamsız kabul edilir.

SAKINCALI EŞYALAR


 • Her türlü silah yasaktır. Bu ailelerin güvenlik görevlileri için de geçerlidir.
 • Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde veya okul içerisinde kullanılamaz.
 • Kimyasal maddeler, patlayıcılar, havai-fişek, uyuşturucu ve alkol okul içinde ve çevresinde kesinlikle yasaktır.
 • Sivri uçlu, kesici, delici aletler okula sokulamaz.
 • Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncaklar okula getirilmez.
 • Velilerimizin cep telefonları okul içerisinde sessiz konumda tutulmalıdır.
 • Öğrenciler okulda sakız çiğneyemezler.

SINIFTA


 • Sınıfımız okul yaşamımızda en çok zamanımızı geçirdiğimiz yerdir. Sınıf, sınıfta okuyan öğrencilerin dışa yansıyan bir aynasıdır. Bu aynada kendimizi nasıl görmek istersek sınıfımızı öyle tutarız.
 • Sınıf başkanı eğitim -öğretim başlamadan sınıf defterini alır. Son dersin ardından sınıf defteri ve yoklama kağıdını müdür yardımcısına teslim eder.
 • Sınıf başkanı, öğretmen sınıfa gelinceye kadar sessizliği ve düzeni sağlar.
 • Sınıf başkanı derse gelen öğretmenlerin ders defterini işleyip işlemediğini kontrol eder. İmzalamayı ve ders defterini işlemeyi unutan öğretmene hatırlatarak imzalamasını ve defteri işlemesini sağlar.
 • Okula cep telefonu getirilmesi önerilmemektedir. Getirenlerin araçları ilk ders girişinde sorumlular tarafından teslim alınır ve çıkışta teslim edilir. Derste açık bulundurulan telefonlar ders öğretmeni tarafından alınır ve velisine teslim edilir. Okulda telefon kaybedenlerin telefonundan okul sorumlu değildir.

DERS SIRASINDA


 • Öğretmen zili çaldığında sınıfta olunuz.
 • Öğretmen gelmeden önce o dersle ilgili hazırlıklarınızı yapınız.
 • Öğretmen sınıfa girince ayağa kalkınız.
 • Ders sırasında öğretmenden söz alarak konuşunuz.
 • Öğretmeninizin veya arkadaşınızın sözünü kesmeyiniz. Söz sırası size geldiğinde arkadaş ve öğretmeninizi kırmadan konuşunuz.
 • Dersin düzenini bozucu davranışlarda bulunmayınız. Arkadaşlarınızın öğrenme hakkını elinde almayınız.
 • Ders düzenini bozmaya çalışan arkadaşlarınıza prim vermeyiniz, engel olunuz.
 • Teneffüs zili çaldığında öğretmen sınıfı terk etmeden sınıftan dışarı çıkmayınız.
 • Okulumuzda sevgi, saygı, güven ortamının yeşertilmesine katkıda bulununuz.
 • Ders sırasında düzeni bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, ödevlerini yapmayan, derse katılmayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır. Bu davranışları sürdüren öğrencilerin aileleri okula çağrılır, gerekli işlemler yapılır.

KANTİNDE


 • Okul kantini gereksinimlerimizi sağladığımız yerdir. Kantin sabah saat 8.30 'da açılır, saat 17.00 'de kapanır. Kantinde satılan mallar hijyen, fiyat ve kalite açısından kurumun müdürü tarafından görevlendirilen iç tetkikçiler tarafından denetlenir. Kantinle ilgili şikayet ve isteklerinizi okul idaresine yazılı olarak iletiniz.
 • Kantinde çalışanlarla kesinlikle tartışmaya girmeyiniz.
 • Kantinde çalışanlarla kesinlikle senli-benli olmayınız.
 • Kantinde alış-veriş yaparken sizler için ayrılmış bölümden sıraya girerek alış-veriş yapınız.
 • Kantinden zil çaldıktan sonra alış-veriş yapmayınız.
 • Kantinden alış-veriş yaptığınız yiyeceklerle sınıflara çıkmayınız.
 • Yiyeceklerin ambalaj ve atıklarını çöp kutusuna atınız.
 • Kantinde oturup dinlenirken başkalarını rahatsız etmeyiniz

YEMEKHANEDE


 • İnsan temiz, düzenli, sağlık koşullarına uygun, içini açan bir ortamda yemek yemek ister. Yemekhanemizi her zaman böyle görmek İstiyorsak;
 • Yemekhanede kendileri için ayrılmış yemek dağıtım yerinde sıraya girerek yemeğini alırlar.
 • Yemekhanede yüksek sesle konuşmayınız.
 • Yemekleri, ekmekleri, tuz ve karabiberleri yere atmayınız. Unutmayınız ki dünyada bu yiyecekleri bulamayan milyonlarca aç insan vardır.
 • Yiyebileceğiniz kadar yemek alınız .
 • Sağlıklı beslenmeniz için her çeşit yiyecekten yiyiniz.
 • Yemek tabağınızı masada bırakmayınız.
 • Tabaklarınızı bulaşıkhane görevlilerine veriniz.
 • Evden yiyecek getiren öğrenciler, okul yönetimi tarafından belirtilen yerlerde yemeklerini yiyebilirler.

SPOR SALONUNDA


 • Spor salonuna beden eğitimi öğretmeni olmadan girmeyiniz.
 • Spor salonuna spor kıyafeti ve spor ayakkabısıyla giriniz.
 • Spor eşyalarını öğretmenin izni olmadan almayınız.
 • Aldığınız spor malzemelerini öğretmeninize teslim ediniz.
 • Spor salonuna ve spor malzemelerine zarar vermeyiniz.
 • Spor yaparken kesinlikle kurallara uyunuz.
 • Her ne şekilde olursa olsun sportmence davranınız.
 • Soyunma odasını temiz ve düzenli tutunuz.
 • Spor salonu soyunma odasına değerli eşyalarınızı getirmeyiniz. Bu tür eşyalarınızı öğretmeninize teslim ediniz. Teslim edilmeyen eşyadan okulumuz sorumlu değildir.
 • Spor salonunda aynı anda dersi olan diğer sınıfların da sizin kadar onların da spor salonundan yararlanma hakkı olduğunu unutmayınız.

KÜTÜPHANEDE


 • Kütüphane, öğrencilerin ders saatleri içerisinde sessizce ders çalıştığı, araştırma yaptığı, kitap okuduğu, kitap okumak için yararlandığı yerdir.
 • Sorumlu kimse olmadan kütüphaneye girmeyiniz.
 • Kütüphanede sessiz olunuz.
 • Kütüphanede yiyecek yemeyiniz.
 • İstediğiniz kitabı kütüphane görevlisine bildiriniz. Aldığınız kitabı yararlandıktan sonra tekrar görevliye veriniz.
 • Kitaplara zarar vermeyiniz.
 • Kütüphanedeki kitap sayısının artması için kitap bağışında bulununuz.
 • Aldığınız kitabı en geç 15 gün içerisinde geri veriniz.
 • Kitap herhangi bir zarara uğramışsa o günkü ederinden bedeli alınır.
 • Kütüphanedeki masa ve dolapIara zarar vermeyiniz.
 • Kütüphanedeki hiçbir kitabın üzerine yazı yazmayınız, işlem yapmayınız.
 • Kütüphaneye ait bir kitap veya eşya zarar gördüğünde ya da alınan kitabı zamanında teslim edilmediğinde gecikme ve zarar bedeli alınır.

MÜZİK ve TEKNOLOJİ TASARIM DERSLİKLERİNDE


 • Müzik dersliğine koşmadan sırayla giriniz.
 • Öğretmenin izni olmadan oturma düzeninizi değiştirmeyiniz.
 • Dersliğe kesinlikle yiyecek maddeleriyle girmeyiniz.
 • Dersliğe kağıt, çöp gibi atıkları atmayınız.
 • Müzik aletlerini kesinlikle izinsiz kullanmayınız.
 • Müzik aletlerini dersliğin dışına çıkarmayınız.
 • Müzik dersliğinde unutulan eşyalar, dolabın açık bölümünde bir hafta tutulur. Zaman dolunca kayıp eşya bölümüne bırakılır.

LABORATUVARLARDA


 • Laboratuvara gelmeden önce yapılacak deneyin tüm basamaklarını iyice anlayınız.
 • Sessiz ve dikkatli olunuz.
 • Laboratuvar önlüğü ve gerekli durumlarda eldiven kullanınız. Uzun saçlarınıza bant ve bere takınız.
 • Ellerinizde yara ve çatlak var ise plaster veya sargı beziyle kapatınız.
 • Deney düzeneğini öğretmeninizle birlikte kurunuz.
 • Tüm yaralanma ve kazalarda öğretmeninize haber veriniz.
 • Kimyasal maddeleri kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.
 • El, yüz, burun, göz ve yüzünüzü kimyasal maddelerden koruyunuz.
 • Bilmediğiniz maddeleri koklayarak, tadına bakarak veya dokunarak test etmeyiniz.
 • Patlayıcı ve yanıcı maddeleri öğretmeninizin denetiminde kullanınız.
 • Isıtılmakta olan test tüplerine üstten ve doğrudan bakmayınız. Kapalı ağzını başka bir kimseye doğru tutmayınız.
 • Temiz ve düzenli olunuz. Kullandığınız her şeyi temiz olarak yerine kaldırınız. Deney masasını temiz ve düzenli bırakınız.

OKUL BAHÇESİNDE


 • Okul bahçesi sizlerin temiz bir ortamda dinlenme ve eğlenmeniz için yapılmış yerlerdir. Bu bahçenin her zaman temiz, düzenli ve bakımlı olmasını aşağıdaki kurallara birlikte uymakla gerçekleştirebiliriz;
 • Bahçemizde bulunan ağaç ve çiçekleri koruyunuz, zarar verenlere engel olunuz.
 • Bahçede çöpleri çöp kutusuna atınız.
 • Kağıt -metal- plastik gibi atıkları, bu atıkları tekrar kazanmak, doğal çevreyi korumak için atık toplama kutularına atınız.

TUVALET VE LAVABODA


 • Sizler için ayrılmış tuvalet ve lavaboları kullanınız.
 • Tuvaletleri temiz tutunuz, çıkarken mutlaka sifonu çekiniz.
 • Tuvaletlerde çöp gibi şeyleri çöp kutusuna atınız.
 • Tuvaletlerin kapılarına ve sabunluklara zarar vermeyiniz.
 • Sıvı sabunlukları amacına uygun kullanınız. Sıvı sabunlan yere dökmeyiniz, yapanları uyarınız, okul yönetimine haber veriniz.
 • Tuvalet ve lavaboları temiz bulmak istiyorsak siz de temiz bırakınız.
 • Yukarıdaki kurallara uymayan ve bu alanlara zarar veren öğrenci velilerinden zararın bedeli alınır.

OKUL SERVİSİNDE


 • Öğrencilerimiz servis aracına binecekleri duraklara, bildirilen saatten 5 dakika önce gelmelidir. Bu kurala uyulmaması durumunda okulumuz ve servis şirketi sorumlu değildir.
 • Her serviste öğrenci servis öğretmeni tarafından yapılan yerleşme düzenine uymak zorundadır.
 • Servis düzeninden o serviste bulunan tüm öğretmenler sorumludur.
 • Serviste kabuklu yiyecekler yemeyiniz.
 • Servisi temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız.
 • Serviste yüksek sesle, başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmayınız.
 • Servis koltuklarına zarar vermeyiniz.
 • Servis sürücüsüyle senli-benli olmayınız. Servis sürücüsünden her zaman binip indiğiniz durağın dışında indirmesini istemeyiniz. Kesinlikle tartışmaya girmeyiniz.
 • Servis değiştirme, velinin yazılı izin kağıdı ve okul yönetiminin onayı ile olmaktadır.
 • Okul yönetiminin izni olmadan servis değiştirmeye kalkmayınız. Bu konuda tartışmayınız.
 • Serviste bir öğrenciye yakışmayan şekilde küfürlü konuşmayınız. Konuşanları uyarınız. Unutmayınız ki arkadaşınızın kötü davranışı okulumuzun çevrede yanlış tanınmasına neden olacaktır.
 • Servisteki küçük arkadaşlarınıza yardımcı olunuz. Servisteki olumsuz davranışları önce servis öğretmeninize bildiriniz.
 • Servis öğretmeni karşılaştığı olumsuz davranışları ve alınan önlemleri okul yöneticilerine bildirmek zorundadır.
 • Servis kurallarına uymayan öğrencilerle ilgili olarak, servis öğretmeni durumu okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi de gerekli işlemleri başlatarak durumu öğrenci velisine yazılı olarak bildirir.

REVİR

Revir talepleri ilgili müdür yardımcısına ders aralarında bildirilir.

 • Öğrenciler aldıkları revir kağıdıyla birlikte revire gider ve dönüş saati revir kağıdına işlenir.
 • Acil durumlar dışında ders esnasında revir talepleri öğretmenler tarafından onaylanmaz.

İZİN

Öğrenciler okuldan velilerinin izni ile çıkış yapar.

ÖĞRENCİ DOLAPLARI

Her öğrencinin sınıfın dışında kendine ait bir dolabı vardır ve dolabın düzeninden sorumludur.

CEP TELEFONU

Cep telefonu, i-pod, i-pad, ses veya görüntü kayıt cihazı, fotoğraf makinesi gibi eşyaların okula gelmesi durumunda,

 • Öğrencilerimiz elektronik cihazlarını okul çıkışına kadar kapalı konumda olmak kaydıyla yönetimim gösterdiği birime teslim eder.
 • Belirtilen cihazlar kullanılmak üzere okula getirildiyse ancak okul yönetiminin ve ders öğretmeninin bilgisi ve onayı dahilinde kullanılır. Öğrencilerimiz getirdikleri cihazların kaybolması/zarar görmesi durumunda maddi sorumluluğunu üstlenir.
 • Bu kurala uyulmadığı durumlarda;
 • Öğrenci öğretmen tarafından sözlü olarak uyarılır.
 • Uyarılara rağmen kurala uymayan öğrencinin eşyası alınarak müdür yardımcısına teslim edilir. Eşyanın iadesi ancak veliye yapılabilir.
 • Sürecin takibi yapılır. Durumun devamında ortaokul öğrencileri ÖDDK’ya (Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu ) yönlendirilir.

ÖĞRENCİ DEVAM/DEVAMSIZLIK

Okulumuz MEB tarafından onaylanan çalışma takvimini uygular. Bir eğitim yılı toplam 180 iş gününden oluşur. Sağlık sebebi ile yaşanılan devamsızlıklar kaçınılmaz olmakla birlikte tüm öğrencilerin okula devamı esastır. Hastalık nedeni ile 3 günden fazla devamsızlık yapan öğrencinin, okula başladığında mutlaka doktorundan “okula devamında sakınca yoktur” şeklinde bir rapor getirmesi diğer öğrencilerimizin de sağlık problemleri yaşamaması için çok önemlidir. Sağlık sorunu dışında herhangi bir sebep ile öğrenci okula gelemeyecek ise, ilgili müdür yardımcısına ve servis görevlisine ve servis@derecekoleji.com adresi kullanılarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenciler okula gelmediği günlerde işlenen konulardan ve verilen ödevlerden sorumludur. Öğrenci devamsızlığı uzun sürdüğü durumlarda veli-öğrenci-yönetim toplantısı düzenlenir. Öğrencinin devamsızlığının sınav tarihine rastlaması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerin ilgili maddeleri uygulanır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; veliler öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamı zorunludur.^
 • İzinler
  Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu gibi nedenlerle velisinin müdür yardımcısına yazdığı yazılı bildirimi üzerine, bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcısı tarafından verilir.
 • Hastalık Nedeni ile Devamsızlık
  Okula devam ederken tedavi ve/veya ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula devam edemeyen öğrencilerin, rahatsızlıklarının bitiminde okula devamları sağlanır. Öğrencilerin hastalık dönemine ilişkin raporları Öğrenci İşleri Birimine ulaştırılmalıdır. Bulaşıcı bir hastalık nedeni ile okula devam edemeyen öğrenciler sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu ile okula devam edebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, PDR bölümü ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.
ÜST