fbpx
×

Öğrenci Kulüpleri

Dinlemeyi bilmek saygı ister.

Yaşamda var olabilmenin ilk adımı, hayatı, kainatı, doğayı ve diğer insanları dinleyebilme becerisini kazanmaktan geçer. Çünkü duymak, dinlemek değildir ve dinlemeyen anlayamaz. Bu yeteneğin kazanılması için gereken temel duygunun saygı olduğunu ve saygınlığın, tüm varlığa saygı duymakla geleceğinden hareketle, çocuklara bu beceriyi ve alışkanlığı kazandırabilmek maksadıyla okul derslerini bir araç olarak görerek, aile ve öğretmen işbirliğiyle çocukların eğilimlerine ve yeteneklerine uygun müzik kulüpleri faaliyetlerini “hayattaki saygıyı duy” sloganı ile uygularız. Bu kulüplerdeki amaç çocuğa enstrüman becerisi kazandırmak değil, dinlemeyi saygı yoluyla öğretmektir.

Tercih etmesini öğrenmemiş insan olgunlaşamaz.

Uyguladığımız eğitim programıyla; çocukların, bilinçli tercihlerinin başladığı ergenlik dönemini yaşamadan önce, “tercih etme” duygu, düşünce ve davranışlarının gelişebilmesi için, eğitim başlangıcında uzmanlar tarafından tespit edilen eğilimlerine bağlı olarak, her çocuğa aile ağlarına ve yapısına uygun özel bir tercih programı hazırlanmaktadır. Çocukların hissetme merkezini geliştirmek için hazırlanan bu programı, aile danışmanlıkları ve sınıf içi ağ uygulamaları ile sağlanır. Ayrıca hissetme merkezinin sağlıklı gelişimi için gereken fedakarlık, vefa, dayanışma duygularının gelişmesi için okul içinde ve dışında paylaşma kulübü çatısı altında “yaşamak paylaşmaktır” sloganı ile faaliyetler organize edilmektedir.

Anlamayı bilmek şefkat ister.

Yaşamda var olmanın gerekliliklerinden biri de anlamayı bilmektir. Gerçekten anlayabilme becerisinin ise kainatı şefkatli bir bakış açısıyla seyretmekten geçtiğinin farkındalığıyla, çocukların bu davranışı kazanabilmeleri için aile ve öğretmen işbirliği ön koşulu ile çocukların bireysel eğitim ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak doğa-gezi ve çevre-bilim kulübü faaliyetlerini “varlıkta şefkat var” sloganı ile uygularız.

Üreten bir insan olmanın ön koşulu sadakat, samimiyet ve nezakettir.

Çalışmayı öğrenememiş bir bireyin kendi ayakları üzerinde duramayacağını ve hayata hazır olamayacağını bilen eğitimcilerimiz, çocuklara çalışma alışkanlığı kazandırabilmek için öncelikle onların sadakat ve samimiyet duygularının gelişmesini sağlamak maksadıyla aile ve öğretmen işbirliğini ön koşul bilerek okul eğitim-öğretim dönemlerinde genel kültür kulübü vasıtasıyla “bu toprağın çocukları” sloganıyla şuur geliştirme programı uygular.

Ayrıca tüm kulüp faaliyetlerinde çocukların eğilim ve kabiliyetlerine uygun bir üretim yapmalarını sağlayıp üretilen materyalleri yayın ve organizasyon kulübü vasıtasıyla “bir umuttur yaşamak” sloganıyla yayınlar, sergiler ve satış organizasyonları yapar. Okul sonrası dönemde ise okuldaki her bir çocuğu velileri nezdinde yaz çalışma programı ile takip eder. Bu takip programını, rehberlik servisi veli işbirliğiyle “iddianda samimi ol” sloganı ile uygular.

Birlikte yaşamak adalet ister.

Sosyal yaşamda kendini olduğu gibi ifade ederek, kendisi gibi olmayanlarla uyum içinde var olmayı başarabilmeyi, “insanlar içinde insanlardan bir insan olmak” şuurunun gelişmesinde gören eğitim sistemimiz, bu bilincin ancak adalet duygusu ile geliştiğini bilerek, profesyonel organizatörler ve pedagoglar rehberliğinde ve ilgili öğretmenler denetiminde, gerek okul döneminde gerekse tatillerde çocukların kişilik eğilimlerini ve potansiyellerini dikkate alarak kamp kulübü vasıtasıyla “yaşamadan olmaz” sloganı ile kısa ve uzun süreli kamp programları uygular.

ÜST