fbpx
×

Psikolog ve Psikoloji

Psikoloji nedir?

Psyche (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleşiminden türemiş bir sözcük olan psikoloji, kısaca ruh bilimi olarak tanımlayabileceğimiz, en sade tanımı ile insan ve insan topluluklarının duygu, düşünce ve davranış biçimlerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Zihinsel ve davranışsal süreçlerimizin işleyişini anlamayı ve açıklamayı amaç edinen psikoloji bilimi, diğer bilimler gibi nedensellik üzerine bir yol çizmiştir.

Psikolog ne yapar?


 • İnsanların duygu değişimleri, düşünce şekilleri ve davranış biçimlerinin kaynaklarını inceler.
 • Nedensellik ilkesi ile tanımlamalar yapar.
 • Testler ve ölçekler yardımıyla problemleri sayısal verilere dönüştürür.
 • İnsanlarda görülebilecek içsel problemleri, problemi etkileyen tüm faktörleri ortaya çıkarmak ve danışana konu ile ilgili farkındalık kazandırabilmek amacıyla görüşmeler yapar.
 • Danışanın yapısına ve soruna uygun olarak gördüğü teknikleri kullanarak görüşme planları uygular.
 • Çarpık düşünceler, duygusal çelişkiler ve olumsuz davranışları olumluya dönüştürebilmek adına sorgulayıcı ve problem çözücü bir tutum sergiler.
 • Hitap ettiği topluluğun ihtiyacına yönelik seminerler ve eğitimler düzenler.

Psikolog kimdir?

Öncelikle bireylerin psikolog ünvanı edinebilmesi için lisans eğitimini ‘Psikoloji’ bölümünde tamamlamış olması gerekir. Psikolog, bir görüşte bireylerin karakterlerini çözümleyen, insanlara ne yapması gerektiğini telkin eden ve kişilik bozukluklarını tek başına çözebilen bir uzman yahut yalnızca içimizi dökerek rahatlayacağımız bir sırdaş olarak düşünülmemelidir.

Psikolog ne yapmaz?


 • Danışanlarından aldığı bilgileri gerekli olmadan ve onların izni olmadan herhangi bir kişi veya kurum ile paylaşmaz.
 • Düşünceleri okuyamaz.
 • Yargılama ve eleştiri yapmaz, hükümler vermez.
 • Danışanların kararlarını yönlendirmez, kişiye uygun olan ihtimalleri su yüzüne çıkarmaya çalışır, bu ihtimallerin pozitif ve negatif yönlerini tartışmaya açar, danışan bunun sonunda kendi kararını yine kendi verir.
 • İlaç yazmaz.
 • Danışan çaba göstermedikçe danışan üzerinde olumlu gelişmeleri garanti edemez.

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile yasası kapsamında uygulanan danışmanlık programıdır. Bireysel terapilerden ayrıldığı nokta, aileyi oluşturan bireyleri bireysel olarak değil, bir bütün olarak ele almasıdır. Ailedeki kişiler arasında kurulu ilişki ve iletişimi incelemek ve geliştirmek üzere ortaya çıkmış olan aile danışmanlığında aile üyelerinin güçlü noktalarının desteklenmesi ve zayıf noktalarının beceriye dönüştürülmesi esastır. Tüm aile üyelerinin sürece katılımı sürecin sağlıklı ilerlemesinde büyük etkiye sahiptir. Aile bireylerinin ailede yaşadıklarıproblemleri genellikle kendi açılarından değerlendirme yanılgısına düşebildikleri gözlemlenirken, aile danışmanı aile bireylerinin bakış açılarını genişleterek empati yeteneklerini geliştirmek için çaba sarfeder. Bireylerin,

 • Empatik dinleme,
 • Birbirlerine saygı duyma,
 • Soruna değil çözüme odaklanma,
 • Diğerbireylerin bakış açısından olay analizi yapabilme,
 • Duygu ve düşünceleri açık ve samimi bir şekilde ifade edebilme,
 • Bireylerioldukları şekilde kabul etme,
 • Beklentileri uygun bir dil kullanarak ifade edebilme,
 • Belirgin ve esnek kurallar oluşturabilme,
 • Bireyler arası tutarlılık ve denge sağlayabilme,

  Yetilerini geliştirebilmeleri için aile danışmanı aile bireylerine yardım etmek maksadıyla planlı ve programlı bir biçimde hareket eder.Ailenin kültürel yapısı ve sistemi neye uygunsa, danışmanlık bu yolda ilerler.

  Ailenin ilişki ve iletişim sorunları, çatışmalar, kurallar, roller, güven, saygı, otokontrol, problem çözme gibi aile yaşantısına etki oluşturabilecek her türlü olgu aile danışmanlığının konusudur.Aynı zamanda aile bireylerini etkileyebilecek dönemsel sıkıntı ve travmalardaaile bireylerine destek sağlanır. Aile danışmanlığında nihai hedef aileye güven verici ve rahat bir ortamda aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırabilmek olup, elde edilen bilgilere dayanarak uzun vadede yaşanabileceği öngörülen negatif durumları önlemek amacıyla da bir plan uygulanabilir.

  Bireysel yaşantılarında ya da aile yaşantılarında duygu, düşünce ve davranış bozukluğu hisseden, problem çözümünde sorun yaşayan, değişme ve gelişmeye açık bireylerin gönüllü bir şekilde yetkili bir uzmana başvurmaları, ruhsal yıpranmaları önlemek ve aşabilmek açısından oldukça önemlidir.
ÜST